ESG Rapport 2022/2023

Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag. ESG og de 17 verdensmål er heller ikke et quick fix, men vi er på rette vej. 

Med et øget fokus på miljø, medarbejdertrivsel og lokalt engagement ønsker vi at gøre en skærpet indsats på disse udvalgte områder. 

 

Vores succes er forbundet med vores medarbejderes engagement og trivsel. Derfor prioriterer vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor vores medarbejdere kan udvikle sig og bidrage positivt til vores virksomhed og samfundet som helhed. Vores høje medarbejderanciennitet vidner om, at vi gør noget rigtigt.

 
Vi søger konstant nye muligheder for indkøb og udvikling af mere bæredygtige trucks bl.a i form af eldrevne trucks. Ligeledes har vi ekstra stort fokus på at upcycle brugte trucks for at forlænge levetiden for den enkelte maskine og dermed bl.a. minimere affaldsmængde. 


Vi ønsker at støtte op om lokale foreninger og arrangementer. Vi er med i Projekt Samspil Horsens Kommune – et samarbejde mellem grundskoler, erhvervsliv og ungdomsuddannelser. Vi ønsker at udvikle potentiale og udvikle og uddanne den næstegeneration på arbejdsmarkedet. 


Med en bevidsthed om at passe godt på fremtiden og hinanden står vi dag for dag stærkere og bedre. Vi er på vej, og vi fortsætter ud af denne vej. Har du lyst til at gå mere i dybden med ovenstående, kan du læse hele vores ESG rapport ved at klikke på dette link